Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

SKALA ?WIADOMO?CI. W pogoni za pot?g?

Formato EPUB, Come leggerlo
ISBN: 9788379007349 ‐ Anno 2017
2,49 €


„Skala ?wiadomo?ci. W pogoni za pot?g?” Mateusza Laszczki to powie?? fantasy.

Elet – g?ówny bohater ksi??ki to dziecko zamieszkuj?ce w najbogatszym mie?cie Królestwa Rotów. ?ycie ch?opca zmienia si? w momencie najazdu barbarzy?skich plemion na rodzime strony. Z dobrze wychowanego dziecka, ceni?cego ?yciowe warto?ci, sta? si? ch?odny i wyrafinowany. Nie chcia? jednak, aby ktokolwiek w królestwie prze?y? to co on w dzieci?stwie. Odkrywaj?c tajemnicze powi?zania pierwotnych plemion z królem, postanowi? wymierzy? sprawiedliwo??. Razem ze swoimi bliskimi kompanami, powo?a? organizacj? Aurora, której g?ównym celem by?o pozbycie si? ka?dej osoby, maj?cej wp?yw na w?adz? w królestwie. Tym samym uruchomi? machin? rewolucji, której nikt nie by? w stanie zatrzyma?. Wykorzy... leggi tutto

  

Online sul sito TIMREADING accedendo alla tua libreria.

Accedi alla tua libreria navigando sul sito timreading.it in connessione mobile TIM se non hai un account TIMREADING

Puoi recuperare il link alla tua libreria in Supporto → Strumenti veloci o dall'SMS ricevuto al momento dell'acquisto di un contenuto.

Ti ricordiamo che se non hai un account TIMREADING, puoi leggere esclusivamente dal dispositivo associato alla SIM con cui hai effettuato l'acquisto ed in connessione mobile TIM.

In app TIMREADING per Smartphone e Tablet

1. Se non l'hai già fatto, registrati su timreading.it

2. Scarica o apri l'app TIMREADING.

3. Accedi con il tuo account TIMREADING: troverai i tuoi ebook e magazine pronti per essere scaricati e letti anche senza connessione Internet.

È necessario essere connessi per leggere online sul sito TIMREADING e per completare il download dei contenuti da App TIMREADING.
Il traffico per la lettura e il download è incluso se il servizio è utilizzato su rete mobile TIM e su territorio italiano. In roaming il traffico dati associato all’utilizzo del servizio è addebitato in base alla tua offerta dati.